Where can it be applied

Bazeni

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije se pogosto uporabljajo v plavalnih bazenih, saj lahko učinkovito proizvajajo toploto in električno energijo. V bistvu je tehnologija soproizvodnje toplote in električne energije zaradi svoje sposobnosti zagotavljanja učinkovite, stroškovno učinkovite in zanesljive toplote in električne energije zelo koristna rešitev za bazene, kjer je hkratna potreba po obeh vrstah energije stalna in velika.

Veliki in majhni hoteli

Kombinacija toplote in električne energije (CHP) ponuja številne prednosti za hotele, saj imajo velike potrebe po energiji in neprestano potrebujejo ogrevanje in elektriko.

Domovi za ostarele

Z naložbami v okolju prijazne in trajnostne tehnologije, kot je soproizvodnja toplote in električne energije, lahko domovi za starejše izboljšajo svoj ugled v skupnosti ter med stanovalci in njihovimi družinami.

Večstanovanjske stavbe

Namestitev sistema za soproizvodnjo toplote in električne energije (CHP) v večstanovanjski stavbi lahko prinese številne prednosti, zlasti zaradi stalnih potreb po energiji v stanovanjskih objektih.

Rastlinjak

Uporaba tehnologije soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) v rastlinjakih ima zaradi posebnih potreb po energiji za optimalno rast rastlin več prednosti.