Bazeni

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije se pogosto uporabljajo v plavalnih bazenih, saj lahko učinkovito proizvajajo toploto in električno energijo. V bistvu je tehnologija soproizvodnje toplote in električne energije zaradi svoje sposobnosti zagotavljanja učinkovite, stroškovno učinkovite in zanesljive toplote in električne energije zelo koristna rešitev za bazene, kjer je hkratna potreba po obeh vrstah energije stalna in velika.

Kako tehnologija soproizvodnje toplote in električne energije koristi bazenom

Energetska učinkovitost: Bazeni potrebujejo ogrevanje vode in električno energijo za različne sisteme. Enote za soproizvodnjo toplote in električne energije uporabljajo toploto, ki nastane pri proizvodnji električne energije in ki bi se sicer pri tradicionalni proizvodnji električne energije izgubila, za ogrevanje vode v bazenu. Ta dvojna uporaba energije bistveno izboljša splošno energetsko učinkovitost.

Prihranki stroškov: S proizvodnjo električne energije na kraju samem in uporabo odpadne toplote za ogrevanje bazena lahko sistemi soproizvodnje toplote in električne energije bistveno znižajo stroške energije za upravljavce bazenov.

Neprekinjeno delovanje: Bazeni pogosto potrebujejo stalno oskrbo s toploto in električno energijo. Kogeneracijske enote delujejo neodvisno od omrežja in zagotavljajo neprekinjeno ogrevanje in napajanje tudi med izpadi električne energije, kar povečuje zanesljivost delovanja bazena.

Koristi za okolje: Tehnologija soproizvodnje toplote in električne energije zmanjšuje odvisnost od konvencionalnih virov energije ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in onesnaževanje. To je v skladu s trajnostnimi praksami in okoljskimi predpisi, zato so bazeni, opremljeni s soproizvodnjo toplote in električne energije, okolju prijaznejši.

Prilagajanje: Sistemi za soproizvodnjo toplote in električne energije so lahko zasnovani tako, da izpolnjujejo posebne energetske zahteve bazenov in objektov različnih velikosti, zato so vsestranske in prilagodljive rešitve za različne bazene.

STIK Z NAMI

in naredite osnovne korake k vaši osebni in visoko učinkoviti kogeneracijski rešitvi …

Prednosti vgradnje SPTE enote

ZA VLAGATELJA IN OKOLJE

Naložba v SPTE ne zmanjša le račune za energijo za 40 %, temveč tudi koristi okolju, saj zmanjšuje emisije ogljika in izboljšuje kakovost zraka. Proizvaja toploto in električno energijo, zato je učinkovitejša od tradicionalnih elektrarn, kot samostojen sistem pa jo je mogoče namestiti na oddaljenih območjih.
Zmanjšanje stroškov
Ker iz enega vira goriva proizvaja toploto in električno energijo! 40%
Večja učinkovitost
Učinkovitejše od klasičnih elektrarn! 80%
Varujte okolje
Zajem toplote in zmanjšanje izgube energije. 60%