Domovi za ostarele

Z naložbami v okolju prijazne in trajnostne tehnologije, kot je soproizvodnja toplote in električne energije, lahko domovi za starejše izboljšajo svoj ugled v skupnosti ter med stanovalci in njihovimi družinami.

Okolju prijazne in trajnostne tehnologije soproizvodnje toplote in električne energije

Prilagoditev delovanja trenutnim potrebam

Sistemi soproizvodnje toplote in električne energije so lahko prilagojeni energetskim potrebam zdravstvenega doma, kar zagotavlja, da sistem ustrezno izpolnjuje edinstvene energetske zahteve.

Namestitev SPTE sistema v domu za ostarele poveča zanesljivost delovanja, zmanjša stroške energije ter prispeva k udobnemu in varnemu življenjskemu okolju za stanovalce.

STIK Z NAMI

in naredite osnovne korake k vaši osebni in visoko učinkoviti kogeneracijski rešitvi …

Prednosti vgradnje SPTE enote

ZA VLAGATELJA IN OKOLJE

Naložba v SPTE ne zmanjša le račune za energijo za 40 %, temveč tudi koristi okolju, saj zmanjšuje emisije ogljika in izboljšuje kakovost zraka. Proizvaja toploto in električno energijo, zato je učinkovitejša od tradicionalnih elektrarn, kot samostojen sistem pa jo je mogoče namestiti na oddaljenih območjih.
Zmanjšanje stroškov
Ker iz enega vira goriva proizvaja toploto in električno energijo! 40%
Večja učinkovitost
Učinkovitejše od klasičnih elektrarn! 80%
Varujte okolje
Zajem toplote in zmanjšanje izgube energije. 60%