Rastlinjak

Uporaba tehnologije soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) v rastlinjakih ima zaradi posebnih potreb po energiji za optimalno rast rastlin več prednosti.

Varčevanje z energijo in dolgoročna stabilnost

SPTE sistemi znižujejo stroške energije s proizvodnjo električne energije na kraju samem in uporabo odpadne toplote za ogrevanje rastlinjakov.
To zmanjšuje odvisnost od električne energije iz omrežja in ločenih ogrevalnih sistemov, kar sčasoma prinaša znatne prihranke.

Rešitev po meri

Vgradnja SPTE tehnologije v rastlinjake ponuja celovito rešitev za pokritje energetskih potreb, izboljšanje pogojev rasti rastlin, zmanjšanje stroškov obratovanja in spodbujanje okoljske odgovornosti.

Upravljavcem rastlinjakov omogoča ustvarjanje učinkovitega in trajnostnega okolja za gojenje rastlin, hkrati pa omogoča znatne prihranke energije in stroškov.

STIK Z NAMI

in naredite osnovne korake k vaši osebni in visoko učinkoviti kogeneracijski rešitvi …

Prednosti vgradnje SPTE enote

ZA VLAGATELJA IN OKOLJE

Naložba v SPTE ne zmanjša le račune za energijo za 40 %, temveč tudi koristi okolju, saj zmanjšuje emisije ogljika in izboljšuje kakovost zraka. Proizvaja toploto in električno energijo, zato je učinkovitejša od tradicionalnih elektrarn, kot samostojen sistem pa jo je mogoče namestiti na oddaljenih območjih.
Zmanjšanje stroškov
Ker iz enega vira goriva proizvaja toploto in električno energijo! 40%
Večja učinkovitost
Učinkovitejše od klasičnih elektrarn! 80%
Varujte okolje
Zajem toplote in zmanjšanje izgube energije. 60%