Večstanovanjske stavbe

Namestitev sistema za soproizvodnjo toplote in električne energije (CHP) v večstanovanjski stavbi lahko prinese številne prednosti, zlasti zaradi stalnih potreb po energiji v stanovanjskih objektih.

Okoljska odgovornost

Večstanovanjske stavbe potrebujejo stalno oskrbo z električno energijo in toploto. Sistemi soproizvodnje toplote in električne energije hkrati proizvajajo električno energijo in uporabno toploto iz enega samega vira energije, kar izboljša splošno energetsko učinkovitost z uporabo odpadne toplote, ki se običajno izgublja pri klasični proizvodnji električne energije. To lahko privede do znatnih prihrankov pri stroških za energijo tako za stanovalce kot za upravo stavbe.

Ustvarjanje trajnostne prihodnosti

Zmanjšanje emisij: Kogeneracijske enote so okolju prijaznejše od tradicionalnih načinov proizvodnje električne energije. Z učinkovitejšo rabo energije SPTE sistemi zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in onesnaževanje.

Zanesljiva oskrba: Večstanovanjske stavbe s sistemi za soproizvodnjo imajo zanesljivejšo oskrbo z energijo, saj lahko ti sistemi med izpadi električne energije delujejo neodvisno od omrežja. To zagotavlja stalno udobje in varnost stanovalcev.

Prilagodljiva velikost: Sistemi za soproizvodnjo toplote in električne energije so lahko zasnovani tako, da ustrezajo energetskim potrebam večstanovanjskih stavb različnih velikosti, od majhnih kompleksov do večnadstropnih stolpnic.

Finančne spodbude: Številne regije ponujajo spodbude ali nepovratna sredstva za uvedbo energetsko učinkovitih tehnologij, kot so sistemi soproizvodnje toplote in električne energije. Te spodbude lahko pomagajo nadomestiti začetne stroške namestitve.

Instalacija SPTE enote v večstanovanjsko stavbo prinaša številne prednosti, vključno z energetsko učinkovitostjo, prihranki stroškov, okoljsko odgovornostjo in večjo zanesljivostjo oskrbe. Izboljša lahko splošne življenjske pogoje prebivalcev in hkrati prispeva k bolj trajnostni prihodnosti.

STIK Z NAMI

in naredite osnovne korake k vaši osebni in visoko učinkoviti kogeneracijski rešitvi …

Prednosti vgradnje SPTE enote

ZA VLAGATELJA IN OKOLJE

Naložba v SPTE ne zmanjša le račune za energijo za 40 %, temveč tudi koristi okolju, saj zmanjšuje emisije ogljika in izboljšuje kakovost zraka. Proizvaja toploto in električno energijo, zato je učinkovitejša od tradicionalnih elektrarn, kot samostojen sistem pa jo je mogoče namestiti na oddaljenih območjih.
Zmanjšanje stroškov
Ker iz enega vira goriva proizvaja toploto in električno energijo! 40%
Večja učinkovitost
Učinkovitejše od klasičnih elektrarn! 80%
Varujte okolje
Zajem toplote in zmanjšanje izgube energije. 60%