Veliki in majhni hoteli

Kombinacija toplote in električne energije (CHP) ponuja številne prednosti za hotele, saj imajo velike potrebe po energiji in neprestano potrebujejo ogrevanje in elektriko.

Glavne prednosti

Sisteme soproizvodnje toplote in električne energije je mogoče prilagoditi posebnim energetskim potrebam hotela, ne glede na to, ali gre za majhen butični hotel ali veliko letovišče, saj so enote prilagodljive različnim vrstam objektov.

Varčujte z energijo in zagotovite trajno stabilnost

Hoteli potrebujejo veliko energije za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in delovanje različnih naprav. SPTE sistemi proizvajajo električno energijo in toploto iz enega samega vira goriva, kar povečuje energetsko učinkovitost in zmanjšuje stroške električne energije.

S proizvodnjo električne energije na kraju samem SPTE enote zmanjšajo izgube pri prenosu, ki nastanejo pri pridobivanju električne energije iz omrežja. S tem se zmanjšajo stroški energije in odvisnost od zunanjih dobaviteljev.

Hoteli potrebujejo neprekinjeno dobavo energije za zagotavljanje udobja gostov, varnosti in delovanja. Sistemi soproizvodnje zagotavljajo zanesljiv vir električne energije tudi med izpadi omrežja, kar gostom zagotavlja neprekinjene storitve in preprečuje izgubo prihodkov. Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije lahko delujejo kot rezervni generatorji, ki samodejno dobavljajo električno energijo ob motnjah v oskrbi z električno energijo. To je ključnega pomena za vzdrževanje osnovnih storitev, kot so dvigala, razsvetljava in varnostni sistemi.

SPTE tehnologija izboljšuje okoljski ugled hotela saj zmanjšuje ne le emisije toplogrednih plinov, ampak zmanjšuje tudi odvisnost od tradicionalnih načinov pridobivanja energije. Skladno s trajnostnimi cilji razvoja hotel tako privablja ekološko ozaveščene goste.

STIK Z NAMI

in naredite osnovne korake k vaši osebni in visoko učinkoviti kogeneracijski rešitvi …

Prednosti vgradnje SPTE enote

ZA VLAGATELJA IN OKOLJE

Naložba v SPTE ne zmanjša le račune za energijo za 40 %, temveč tudi koristi okolju, saj zmanjšuje emisije ogljika in izboljšuje kakovost zraka. Proizvaja toploto in električno energijo, zato je učinkovitejša od tradicionalnih elektrarn, kot samostojen sistem pa jo je mogoče namestiti na oddaljenih območjih.
Zmanjšanje stroškov
Ker iz enega vira goriva proizvaja toploto in električno energijo! 40%
Večja učinkovitost
Učinkovitejše od klasičnih elektrarn! 80%
Varujte okolje
Zajem toplote in zmanjšanje izgube energije. 60%