Indop

INDOP Mikro SPTE enote

Mikro SPTE enote proizvajajo električno energijo in toploto v manjših objektih. Posebna zasnova “vse v enem” in uporabniku prijazen vmesnik končnim potrošnikom zagotavljata enostavno vgradnjo in uporabo kogeneracijske enote.

INDOP Makro SPTE enote

Indop makro SPTE enote so proizvedene v več razponih moči, ki lahko pokrijejo vaše potrebe po energiji vse do 530 kWe. Z uporabo preizkušenih in dobro poznanih komponent lahko zagotovimo najboljši rezultat in dolgoročno stabilnost. INDOP makro SPTE enote so izjemno prilagodljive glede uporabe goriva. To pomeni, da jih je mogoče prilagoditi za delovanje na različna goriva, kot so zemeljski plin, bioplin in utekočinjeni naftni plin.

INDOP Sistem daljinskega nadzora

Sistem daljinskega nadzora je celovita rešitev za nenehni nadzor kogeneracijskih enot INDOP. Zagotavlja dnevno spremljanje parametrov delovanja enot in omejuje morebitne nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na učinkovistost samih enot. Vključuje tudi sistem samodejnega obveščanja, ki uporabnike opozarja na morebitne težave, analizo delovanja, ki omogoča vpogled v optimalno delovanje, in sistem samodejnega poročanja za pripravo poročil o delovanju.

Vzdrževanje

Redno vzdrževanje je ključnega pomena za nemoteno delovanje. Storitve v garancijskem obdobju lahko opravljajo le usposobljeni tehniki, odobreni s strani INDOP-a. Garancija traja 8.000 ur ali 2 leti. INDOP servisni tehniki so visoko usposobljeni strokovnjaki, ki zagotavljajo hitre in kakovostne storitve vse dni v letu. Poleg tega so uradno usposobljeni in certificirani za servisiranje motorjev naslednjih proizvajalcev: MAN, JENBACHER, TOYOTA, MWM, TEDOM in LIEBHERR.