OKOLJSKE REŠITVE NA RASTOČEM POLJSKEM TRGU

Šoštanj, Slovenija – INDOP, zaupanja vreden proizvajalec enot za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE), že skoraj desetletje sodeluje z več državami Evropske unije. V tem obdobju so naše SPTE enote prepoznane kot izjemno kakovostne in imajo ključno vlogo pri doseganju postavljenih okoljskih ciljev ter pripomorejo k občutnem zmanjševanju stroškov energije za končne potrošnike.

 

Naša dinamična prodajna ekipa nenehno išče nove poti za rast in nova poslovna partnerstva. Med obetavnimi trgi na našem radarju Poljska izstopa kot strateška destinacija z izjemnim potencialom.

 

Poljska je preživela izjemno desetletje gospodarske blaginje, saj je njen bruto domači proizvod (BDP) med letoma 2010 in 2019 narasel za 38 %. Leta 2019 se je stopnja gospodarske rasti države dvignila na impresivnih 4,7 %, kar je precej nad povprečjem Evropske unije (EU), ki znaša 1,5 %. Posledično je izjemna gospodarska širitev Poljske povzročila znatno povečanje povpraševanja po energiji.

 

Poljska je v skladu s svojo vizijo bolj zelene prihodnosti začela izvajati energetsko politiko, namenjeno zmanjšanju ogljičnega odtisa s spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije in naravnega plina.

 

Kot odgovor na to obetavno tržno okolje je INDOP začel z razvojem celovite poslovne strategije za Poljsko. Eden od naših pomembnejših korakov je pričetek postopka certificiranja za naše mikro SPTE enote INDOP v skladu s standardom: EN 50549-1:2019, NC RFG PSE:2019 in PTPiREE:2021. Prepričani smo, da bo ta postopek certificiranja zaključen do konca leta 2023.

 

INDOP je vseskozi usmerjen k spodbujanjo gospodarske rasti in iskanju trajnostnih rešitev. Tako ponovno potrjujemo svojo zavezanost zagotavljanju visokokakovostnih, okolju prijaznih rešitev SPTE, ki državi omogočajo doseganje okoljskih ciljev, hkrati pa zmanjšujejo stroške energije za potrošnike.