Prenosi

Politika ravnanja

Politika ravnanja z okoljem, zdravja in varnosti pri delu ter upravljanje z energijo.

Področje varstva okolja, energije ter varnosti in zdravja pri delu je sestavni del politike vodenja in organizacijske kulture.

Politika kakovosti

Politika kakovosti podjetja INDOP je najvišja zaveza vodstva, ki z ustreznimi organizacijskimi prijemi in z zagotavljanjem človeških in materialnih virov zagotavlja dolgoročno uspešno poslovanje in odličnost podjetja.

Certifikati

INDOP ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja ISO 45001 in ISO 14001.

Katalog

INDOP splošni katalog, ki vsebuje vse tehnične informacije o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Indop.

Predstavitev podjetja

Tukaj lahko prenesete najnovejšo predstavitev podjetja, ki jo uporabljamo na naših predstavitvenih sestankih…

Načrti

Tu lahko prenesete tehnične liste, sheme priključkov, navodila za vgradnjo …

Tehnične sheme vseh INDOP SPTE enot so dostopne na našem portalu za partnerje: httpss://online.indop.eu/ (dokumenti)

Portal za partnerje

Če želite vstopiti, morate biti lastnik INDOP SPTE enote in registriran uporabnik sistema. Za več informacij se obrnite na našo podporo support@indop.eu..

Postanite partner

Če cenite visokokakovostne izdelke in vas zanima dolgoročno uspešno partnerstvo, lahko postanete tudi naš partner. Pišite nam nainfo@indop.eu