Vzdrževanje

Redno vzdrževanje je ključnega pomena za nemoteno delovanje. Storitve v garancijskem obdobju lahko opravljajo le usposobljeni tehniki, odobreni s strani INDOP-a. Garancija traja 8.000 ur ali 2 leti. INDOP servisni tehniki so visoko usposobljeni strokovnjaki, ki zagotavljajo hitre in kakovostne storitve vse dni v letu. Poleg tega so uradno usposobljeni in certificirani za servisiranje motorjev naslednjih proizvajalcev: MAN, JENBACHER, TOYOTA, MWM, TEDOM in LIEBHERR.

Spletna podpora

Z uporabo najnovejših tehnologij zagotavljamo visoko učinkovistost INDOP SPTE enot ob izpolnjujevanju najvišjih tehnoloških standardov. INDOP tehnična ekipa nenehno stremi k razvoju novih in izboljšanih rešitev za zagotovitev optimalnega delovanja naših SPTE enot.

Pogosta vprašanja o vzdrževanju

Redno vzdrževanje je bistvenega pomena za nemoteno delovanje SPTE enot.

Glede na tip SPTE enote ter glede na pogoje, v katerih deluje, se redno vzdrževanje izvaja v skladu z načrtom vzdrževanja. V njem so opisani vsi postopki, ki jih je potrebno opraviti na enoti, in kdaj jih je potrebno opraviti. Vključuje tudi pogostost in seznam posegov ter morebitno izredno vzdrževanje, ki je morda potrebno zaradi okoljskih pogojev ali drugih dejavnikov.

V garancijskem obdobju lahko na SPTE enotah servisne posege opravijo le tehnično usposobljene ekipe, odobrene s strani INDOP-a.

Vsi INDOP partnerji so redno usposobljeni in certificirani za zagotavljanje pravilnega in varnega servisiranja INDOP SPTE enot. Redna tehnična usposabljanja so pomembna za vse, ki upravljajo SPTE enoto. Le tako se lahko zagotovi pravilno upravljanje in vzdrževanje SPTE enot ter odpravljanje morebitnih težav.

Več Indop Partnerjih

Garancijski rok za SPTE enote na zemeljski plin je 8.000 obratovalnih ur ali 2 leti po dobavi, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Vsaka proizvedena SPTE enota ima edinstveno serijsko številko, ki je zapisana na ploščici na zadnji strani enote. Glede na serijsko številko je določen datum začetka garancijskega obdobja.

INDOP partnerji po vsej Evropi in INDOP ekipa zagotavljajo tehnično podporo v obliki telefonskih klicev, e-poštnih naslovov in spletnih virov. Tehnična podpora vam lahko pomaga pri odpravljanju morebitnih težav z vašo SPTE enoto in odgovori na vsa vprašanja o njenem delovanju.

Obrnite se na našo poprodajno ekipo za podporo.

Vzdrževanje in podpora

Poprodajna ekipa vam lahko pomaga pri odpravljanju težav, ki jih imate z INDOP SPTE enoto, in vam odgovori na vsa vprašanja o njenem delovanju.

INDOP partnerji zagotavljajo široko distribucijsko mrežo po evropskih državah, ki temelji na uspešnem dolgoročnem sodelovanju.

ELEKTRIČNA PODPORA

Sašo Veternik (električna podpora)
P: +386 3 899 18 39
M: +386 31 753 417
E: support@indop.eu

MEHANIČNA PODPORA

Andraž Funkl (mehanična podpora)
P: +386 3 899 18 35
M: +386 31 670 617
E: support@indop.eu

Prednosti vgradnje SPTE enote

ZA VLAGATELJA IN OKOLJE

Naložba v SPTE ne zmanjša le račune za energijo za 40 %, temveč tudi koristi okolju, saj zmanjšuje emisije ogljika in izboljšuje kakovost zraka. Proizvaja toploto in električno energijo, zato je učinkovitejša od tradicionalnih elektrarn, kot samostojen sistem pa jo je mogoče namestiti na oddaljenih območjih.
Zmanjšanje stroškov
Ker iz enega vira goriva proizvaja toploto in električno energijo! 40%
Večja učinkovitost
Učinkovitejše od klasičnih elektrarn! 80%
Varujte okolje
Zajem toplote in zmanjšanje izgube energije. 60%

Stopite v stik z nami

Osnovni koraki k vaši osebni in visoko učinkoviti kogeneracijski rešitvi …