Tehnologija

SPTE ENOTE

Zagotavljanje dolgoročnih prihrankov energije in stabilnosti

Naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije lahko zagotavljajo dolgoročne prihranke energije in stabilnost, saj zajemajo toploto, pridobljeno pri proizvodnji električne energije, ki bi se sicer sprostila v okolje, in jo uporabljajo za ogrevanje stavb ali drugih objektov. S tem se zmanjša potreba po tradicionalnih ogrevalnih sistemih, kar vodi k zmanjšanju skupnega povpraševanja po energiji.

Enote za soproizvodnjo lahko proizvajajo električno energijo z nižjimi emisijami kot pri klasičnih elektrarnah, zaradi česar so primerna izbira za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Prednosti vgradnje SPTE enote

ZA VLAGATELJA IN OKOLJE

Naložba v SPTE ne zmanjša le račune za energijo za 40 %, temveč tudi koristi okolju, saj zmanjšuje emisije ogljika in izboljšuje kakovost zraka. Proizvaja toploto in električno energijo, zato je učinkovitejša od tradicionalnih elektrarn, kot samostojen sistem pa jo je mogoče namestiti na oddaljenih območjih.
Zmanjšanje stroškov
Ker iz enega vira goriva proizvaja toploto in električno energijo! 40%
Večja učinkovitost
Učinkovitejše od klasičnih elektrarn! 80%
Varujte okolje
Zajem toplote in zmanjšanje izgube energije. 60%

Stopite v stik z nami

Osnovni koraki k vaši osebni in visoko učinkoviti kogeneracijski rešitvi …